Шановні керівники підприємств!

В сучасному інноваційному швидкоплинному та технологічному світі існує потреба в швидкому і незаангажованому вирішенню конфліктів та спорів, які виникають при веденні бізнесу і при цьому без значних фінансових затрат. Для цього в Україні створюються і діють третейські суди, які будучи недержавними незалежними органами, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди» (далі-Закон) для вирішення суперечок, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Ми раді повідомити Вам, що при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті діє Постійно діючий третейський суд з професійними суддями з числа відомих юристів та адвокатів, які мають багаторічний досвід та практику в галузі цивільного та господарського права.

Третейське судочинство в Постійно діючому третейському суді при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті, порівняно із захистом прав у державних судах має певні переваги, а саме:

  • розмір збору за розгляд третейського спору визначається не законами, а внутрішніми документами третейського суду, і він є значно меншим від сум встановлених у державних судах, а тому є привабливішим для бізнесу;
  • законність, оперативність та простота вирішення спорів порівняно із судочинством у судах загальної юрисдикції, оскільки третейські суди під час вирішення спорів не повинні дотримуватись норм процесуального законодавства України, спори вирішуються оперативно та виключно згідно законодавства;
  • демократичність процесу розгляду спорів - можливість самостійного вибору сторонами компетентних арбітрів для вирішення спору з урахуванням його специфіки, це можуть бути галузеві фахівці, не обов’язково юристи;
  • вільно призначати чи обирати третейський суд та третейських суддів;
  • конфіденційність третейського судочинства, що сприяє збереженню комерційної таємниці та підвищенню довіри до третейського суду;
  • можливість застосування державного примусу при виконанні рішення третейського суду у випадку відмови сторони від його добровільного виконання.

До Постійно діючого третейського суду при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті може бути переданий будь-який спір, який виник з цивільних чи господарських правовідносин за наявності між сторонами третейської угоди. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі (контраткі) або у вигляді окремої письмової угоди.

З Положенням, Регламентом та Списком суддів Постійно діючого третейського суду при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті можна ознайомитись у додатках. 

Секретар Постійно діючого третейського суду при Дніпропетровській торгово-промисловій палаті:

Самофаловa Лілія Валеріївна

тел.: (056) 374-94-11

e-mail: jurist@dcci.org.ua

 

Додатки:

Оставить отзыв: