Трудове законодавство та зміни 2018р

Керівникам підприємств та організацій, працівникам юридичних та кадрових служб, бухгалтерам

Дніпропетровська торгово-промислова палата запрошує взяти участь в практичному семінарі на тему «Трудове законодавство та зміни 2018р. Скорочення чисельності або штату персоналу. Захист працівників і безпека роботодавця», який відбудеться 19 вересня 2018 року.

Місце проведення: м Дніпро, вул. Шевченка, 4, Дніпропетровська торгово-промислова палата.

Семінар проводить:

Заболотна Світлана Петрівна - експерт з трудових правовідносин і кадровому аудиту.

Провідний спеціаліст-експерт з трудових правовідносин і кадрового діловодства, а також з питань охорони праці, розробник авторського курсу і методики по проведенню навчання керівників підприємств, власників бізнесу, юристів і фахівців кадрових служб, розробник авторської методики проведення кадрового аудиту на приємствах всіх форм власності, автор серії книг: «На допомогу працівникові відділу кадрів», постійний автор багатьох спеціалізованих видань, постійний лектор авторських тематичних семінарів.

Професійний практичний досвід роботи з кадрами понад 40 років.

Спеціалізується на протиріччях трудового законодавства, роз'яснює правильне застосування нормативно-правових та законодавчих актів України, які з урахуванням наявних в них протиріч,трактуються різними фахівцями по- ізному, захищає в судах юридичних та фізичних осіб.

Автор понад 1000 статей, опублікованих в спеціалізованих виданнях (більше 12 видань): «Довідниккадровика», «Кадровик країни», «Секретар - референт», «Все про бухгалтерський облік», «Торгові відомості», «Баланс», «Готельний бізнес »,« рактика продажів », «Комунальна практика» та ін. Проводить авторські семінари по трудовому законодавству, охорони праці о всій Україні.Має великий практичний досвід роботи з контролюючими органами, прокуратурою, в судах, захищаючи інтереси роботодавця і найманих працівників.

Програма семінару включає наступні питання:

1.Особливості працевлаштування громадян на підприємствах України. Підводні камені
трудового законодавства. Юридична допомога підприємству.

Правові основи і практика документального оформлення трудових відносин. Які документи заборонено вимагати при прийомі на роботу? Відмова в прийомі на роботу. Категорії працівників, яким неможливо відмовити при прийомі на роботу. Правовий захист від необґрунтованої відмови в прийомі на роботу. Яким категоріям працівників законодавчо є право відмовити в рийомі на роботу і на підставі чого?
Укладення трудового договору в усній та письмовій формі. Який вид договору з найманим працівником безпечніше для оботодавця? Який вид договору бажаний для працівника? З ким не укладається трудовий контракт? Юридичні помилки, яких рипускаються при оформленні трудових відносин. Ви впевнені, що для роботодавця безпечніше оформлення трудового договору з найманим працівником у письмовій формі? Приховані юридичні особливості трудового законодавства при укладанні усних і письмових трудових договорів. Виникнення трудових відносин без видання наказу або розпорядження про прийом співробітника. В який конкретний день необхідно видати наказ про прийом працівника? Якщо працівник в день прийому захворів і в результаті хвороби ще не приступив до виконання своїх обов'язків ???  Що думають і рекомендують роботодавцям юристи з даного питання? Особливості встановлення випробувального терміну. Для якої категорії працівників він не встановлюється? Як юридично грамотно слід оформити документи на працівника в період терміну випробування, якщо працівник порушує трудову дисципліну, правила внутрішнього розпорядку або не виконує якісно свої функціональні обов'язки? Як захистити власника або роботодавця перед працівником в період встановленого терміну випробування, для виключення можливості звернення в подальшому працівника в суд по відновленню своїх трудових прав? Що може на свій захист астосувати працівник? Переоформлення трудових договорів (строкових в безстрокові, безстрокових в термінові, з неповнимі повним робочим днем, з виконанням роботи на дому з укладенням контракту та ін.), нюанси і протиріччя законодавства. Поширені помилки при укладенні та переоформленні договорів, що призводять до трудовому спору або до судового розгляду. Юридичні помилки, яких припускаються при переоформленні трудових договорів в питаннях, не передбачених КЗпП.

2. Документальне оформлення внутрішніх локальних документів та практика трудових правовідносин. Трудова дисципліна.

Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові і робочі інструкції, інструкції з охорони праці. Колективний договір і Положення про оплату праці, обов'язково підприємству мати всі ці внутрішні документи, чи можна обійтися без їх складання? Що є доказом ознайомлення працівника під розпис з внутрішніми нормативними актами підприємства? Журнал обліку приходу на роботу і звільнення працівників з роботи. Дізнайтеся, який негатив очікує роботодавця при веденні такого журналу в разі, якщо..? Негативні наслідки неправильного оформлення  нормативних актів підприємства. Грамотний юридичний захист підприємства за вказаними документами. Що доцільніше для працівника та що обов'язково для роботодавця? Що таке прогул? Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни. Неякісне виконання працівником функціональних обов'язків та негативні юридичні наслідки. Хто перевіряє та хто визначає якість виконання? Дисциплінарні стягнення, за які провини роботодавець має юридичне право їх застосування? Як правильно приміряти до працівника міру стягнення,  не порушуючи трудове законодавство? Терміни та порядок оформлення документів для накладення дисциплінарного стягнення. Ви впевнені, що правильно використовуєте до працівника міру покарання? .... давайте розберемося разом на прикладах. Чи можна застосувати до працівника міру стягнення за вчинений ним проступок по закінченню терміну більше 6 місяців? Виникнення трудового спору при накладенні дисциплінарного стягнення та як уникнути можливої конфліктної ситуації?

3. Зміна режиму роботи та умов оплати. Зміна істотних умов праці.

Зміна умов роботи, режиму праці та відпочинку. Чи завжди роботодавець зобов'язаний ставити працівника до відома про майбутні зміни умов його роботи? Які законодавчо встановлені терміни попередження працівника про суттєві зміни режиму роботи, умов праці, оплати та ін.? Підводні камені законодавства при зміні у працівника повного робочого часу на не повне (з ініціативи працівника / з ініціативи роботодавця). Як юридично грамотно ввести на підприємстві режим роботи за графіками змінності (виходу на роботу)? Чим відрізняються графіки роботи від графіків змін? Термінова та безстрокова зміна графіка роботи. Може працівник самостійно змінити тривалість свого робочого часу? Особливості та нюанси оформлення виконання працівником роботи вдома. Як грамотно вести облік відпрацьованого працівником робочого часу на дому? Як юридично правильно оформити документацію на зміну графіка роботи, якщо працівники виконують роботу за графіками змінності? Типові помилки роботодавця, що здійснюються при зміні у працівника умов його праці. Як юридично грамотно слід чинити роботодавцю при зміні у працівників діючої на підприємстві (або у підприємця) системи оплати праці? Що необхідно знати працівникам і роботодавцю при зміні системи оплати праці?

4. Скорочення чисельності або штату працівників. Розірвання трудових договорів і контрактів.

Юридичні помилки підприємств.

Види розірвання трудових договорів: - з ініціативи працівника; - з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; - з інших підстав, передбачених трудовим законодавством. Нюанси розірвання з працівником трудового договору до закінчення терміну випробування. Звільнення працівників з додатковими гарантіями з ініціативи роботодавця та за згодою сторін. Що передбачає КЗпП при такому розірванні трудового договору? Особливий порядок розірвання трудового договору у зв'язку з ліквідацією підприємства, скороченням чисельності або штату, терміни попередження працівника про майбутнє його звільнення. Терміни попередження про розірвання договорів та терміни звільнення працівників. Покрокові дії роботодавця при звільненні працівників за скороченням чисельності або штату. Чи може роботодавець не повідомляти персонально працівника про майбутнє його звільнення за п.1.ст.40 КЗпП Україна, якщо працівник ознайомлений з наказом про майбутнє його звільнення за скороченням чисельності або штату? Які категорії працівників не можуть бути вільнені за скороченням? Юристи і правильне застосування ст. 36, 38, 39, 40 і 41. КЗпП України. Типові помилки, яких припускаються роботодавцями та юристами, при розірванні трудових договорів. Як правильно розірвати трудовий договір з найманим працівником без порушення трудового законодавства? Можливість звільнення працівника за вчинені ним прогули. Ви впевнені, що тривала відсутність працівника на роботі є прогулом? ..... давайте розберемося. Що робити, якщо порушник трудової дисципліни після застосування до нього заходів стягнення заднім числом надав роботодавцю виправдувальний документ своєї відсутності на робочому місці? Виникнення спору та судового розгляду при розірванні договорів. Як правильно оформити кадрові документи на розірвання трудового договору, щоб виключити ймовірність звернення працівника до суду або до прокуратури щодо захисту своїх трудових прав? Чи завжди грамотно юристи радять роботодавцю застосувати ті чи інші кроки для захисту юридичної особи від негативних наслідків розірвання трудових договорів? Наслідки для роботодавця визнання судом у звільненого працівника вимушеного прогулу.

5. Способи вирішення трудових спорів. Поради роботодавцям і юристам.

Дії роботодавця і юриста, які можуть виключити виникнення трудового спору при розірванні трудових відносин. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Комісія по трудових спорах. Роль профспілок при ирішенні  трудових спорів. Практика розгляду судами трудових спорів.

6. Методи захисту власника і найманого працівника.

Як захистити найманого працівника? Як захистити власника? Що передбачає Закон? Практичні рекомендації ристам підприємств при застосуванні нормативно-правових та законодавчих актів України, що мають у собі ротиріччя по одним і тим же питанням трудових правовідносин.

7. Відповіді на запитання слухачів

Вартість участі в семінарі: 720,00грн. (в т.ч. ПДВ 20% - 120,00грн.)
У вартість входить конференц-набір, обід, кава-паузи.
За умови участі двох і більше слухачів від підприємства передбачені знижки.
Додаткова інформація за тел.:(056) 374-94-00, 374-33-20 та e-mail: org@dcci.org.ua

Реєстрація на семінар здійснюється за онлайн-посиланням.

Або заповнити заявку
Нравится новость? Поделись ею!

Вернуться