Недержавний реєстр надійних партнерів

Шановні керівники підприємств!

Якщо ваше підприємство економічно стійко відпрацювало в минулому 2016 році, не має заборгованості за кредитами і прибуткове в поточному - ця інформація повинна вас зацікавити.

Відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» №671/97-ВР від 02.12.1997 р., ТПП України веде Недержавний реєстр українських підприємців, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами (далі – Недержавний реєстр надійних партнерів). Проект створено з метою виявлення та підтримки українських підприємств і організацій, які добровільно заявляють про свою готовність працювати на ринку відкрито та надають достовірну інформацію про свою фінансово-господарську діяльність. Крім того, ведення Недержавного реєстру надійних партнерів направлено на активізацію підприємницької діяльності та зовнішньоекономічного співробітництва на стабільній та взаємовигідній основі шляхом надання українським та іноземним компаніям необхідної інформації для орієнтування в виборі партнерів з числа українських підприємств; організацію взаємодії і координування діяльності суб’єктів інформаційного ринку; сприяння підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняних товарів/робіт/послуг, що надаються/виробляються; сприяння розвитку прозорих відносин в підприємницькій сфері, забезпечення умов та форм чесної конкуренції.

Реєстр являє собою єдиний автоматизований банк даних обліку суб’єктів підприємницької діяльності, який створює і веде Торгово-промислова палата України. До Недержавного реєстру надійних партнерів вносяться суб’єкти господарської діяльності усіх форм власності та організаційно-правових форм, що здійснюють підприємницьку діяльність у відповідності до українського законодавства, працюють на ринку України не менше трьох років та готові надати достовірну інформацію про свою фінансово-господарську діяльність.

Внесення до Реєстру надійних партнерів підтверджує стабільний фінансовий стан підприємства, є гарантією надійності і довіри.

Підприємство, що отримало свідоцтво про внесення до Реєстру, стає більш привабливим для потенційних партнерів.

До Реєстру надійних партнерів вносяться підприємства (незалежно від форми власності), які відповідають таким вимогам:

 • є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до законодавства України;
 • не є збитковим протягом останніх двох років;
 • не має простроченої заборгованості за банківськими кредитами;
 • економічні показники відповідають критеріям, визначеним для внесення до Реєстру.

Перелік необхідних документів для внесення до Реєстру надійних партнерів:

 • Заява встановленого зразка;
 • Реєстраційна картка;
 • Копія Статуту, включаючи зміни до нього;
 • Копія установчого договору або копія рішення про створення (засновницький договір між учасниками);
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Копії ліцензій, сертифікатів,  дозволів тощо (необхідність яких для здійснення певних видів підприємницької діяльності встановлена законодавством);
 • Копія балансу - форма № 1; звіту про фінансові результати - форма № 2; звіту про рух грошових коштів - форма № 3; звіту про власний капітал - форма № 4; примітки до річної звітності - форма № 5 (вся звітність річна за 2 роки);
 • Суб’єкти підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування, подають встановлену для них річну звітність;
 • Довідки з банків про відкриття банківських рахунків;
 • Звіт аудитора щодо фінансової звітності в цілому;
 • Довідка банку про відсутність заборгованості за кредитами;
 • Довідка фіскальної служби про відсутність заборгованості перед бюджетом.

Примітка:

Копії документів повинні бути завірені підписом керівника суб’єкта підприємницької діяльності (або підписом фізичної особи-підприємця) та відбитком печатки.

Якщо економічні показники вашого підприємства відповідають встановленим критеріям, і ви хочете, аби інформація про вашу компанію була доступна для іноземних інвесторів, як про надійного у фінансовому відношенні партнера, прохання звертатися до фахівців відділу зовнішніх зв'язків та інвестицій УЗЕЗ Дніпропетровської торгово-промислової палати за тел./факс: +38 (056) 374-94-12 (09), e-mail: mes@dcci.org.ua.

Додатки:

1. Тарифи на послуги, пов’язані з веденням ТПП України Недержавного реєстру надійних партнерів;

2. Порядок та методологія розрахунку економічних показників.

Оставить отзыв: