Комітет з розвитку малого та середнього бізнесу

Сприяння встановленню діалогу «бізнес-влада», сприяння формуванню ефективного механізму взаємодії суб'єктів господарювання і органів державної влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості; консультації з започаткування та ведення бізнесу, пошуку фінансових ресурсів; ідентифікація проблем розвитку МСБ.

Ткаченко Денис Володимирович – голова комітету, керуючий партнер АО «ЛОУАТЕК».
Тел.: (067) 631-58-08, e-mail: tkachenkoarbitr@gmail.com

Новіков Віталій Вікторович - завідуючий сектором з питань членської бази та стратегії її розвитку відділу ЗЗІ Управління ЗЕЗ Дніпропетровської ТПП.
Тел.: (056) 374-94-09, e-mail: members@dcci.org.ua
 

Комітет базових галузей промисловості

Підготовка пропозицій для формування державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищення їх конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для здійснення вітчизняними товаровиробниками експорту/ імпорту товарів, робіт, послуг тощо.
 
Пройдак Юрій Сергійович – голова комітету,  проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України (НМетАУ).
 
Тел.: (056) 374-84-00, (056) 745-41-96,
 

Комітет з підтримки експорту

Оперативні консультації з профільних питань зовнішньоекономічної діяльності, навчальні заходи, обмін досвідом з лідерами ринку; розвиток мережі контактів з сервісними компаніями щодо забезпечення зовнішньоекономічних операцій, контрагентами, спеціалізованими організаціями з просування торгівлі, включаючи державні національні та зарубіжні структури; представлення інтересів підприємств-членів ДТПП в Україні і за кордоном.
 
Снітівкер Ігор Геннадійович – голова комітету, комерційний директор промислової групи «SweetLand».
 
 

Комітет провайдерів «зелених» послуг

Сприяння просуванню ідей зеленої економіки та формуванню зелених послуг у Дніпропетровському регіоні.

Шматков Григорій Григорович – голова комітету, д.б.н., проф., акад. МАНЕБ та УЕАН, завідуючий кафедрою екології ПДАБА, директор НВП «Центр екологічного аудиту».

Тел.: (0562) 34-40-28, e-mail: gri-gri@bk.ru 

Кучерявенко Сергій Володимирович – віце-президент, начальник Управління ЗЕЗ Дніпропетровської ТПП.

Тел.: (056) 374-94-13, e-mail: bco@dcci.org.ua