Форс-мажорні обставини

Як отримати Сертифікат про форс-мажорні обставини у зв’язку з введенням карантину

ШАНОВНІ ЗАЯВНИКИ!

Дніпропетровська торгово-промислова палата (надалі - ДТПП) висловлює вам свою повагу та враховуючи велику кількість звернень щодо можливості засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які надходить до ДТПП у зв’язку з заходами, які введенні на рівні державної влади через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та для недопущення поширення COVID-19 в Україні, у період з 12 березня 2020 року, інформуємо про наступне.

Звертаємо Вашу увагу, що само по собі запровадження карантину не свідчить про наявність форс-мажору. Форс-мажор підтверджується по кожному конкретному договору. Вказані обставини засвідчуються торгово-промисловою палатою лише стосовно окремого суб’єкта господарювання, у відповідності до поданої ним заяви, в кожному конкретному випадку. Зацікавлений суб’єкт господарювання має довести, що не може виконати свої зобов’язання саме через карантин, і що карантинні заходи є форс-мажором саме для нього, оскільки об’єктивно унеможливлюють виконання його договірних зобов’язань.

Враховуючи важку ситуацію у всіх сферах діяльності на території України, у зв’язку з введенням карантину, вважаємо за доцільне рекомендувати застосування процедури урегулювання відношень сторін за договором, шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків виконання зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне порушення строків договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань.

Основний обсяг звернень Заявників за якими може бути наданий сертифікат припадає на орендні відносини, в зв’язку з чим, вважаємо за доцільне звернути увагу на основні моменти при оформленні таких заяв.

Враховуюче зазначене та існуючу міжнародну практику, суб’єкти господарювання, які не можуть користуватися орендованим приміщенням у зв’язку з введенням карантину, до моменту звернення до ДТПП, в першу чергу оформлюють документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.) та письмово повідомляють (сповіщають) іншу сторону договору перед якою не виконується зобов’язання.

У разі якщо питання внесення змін до договору з контрагентом врегулювати не вдалося і у Заявника є необхідність в отриманні відповідного Сертифікату у зв’язку з введеним карантином, ДТПП приймає на розгляд відповідні заяви, дотримуючись стандартної процедури засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановленої Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин, який було затверджено в новій редакції від 18 грудня 2014 р. № 44(5), із змінами і доповненнями.

Таким чином, для отримання сертифікату із засвідчення форс-мажорних обставин за договорами оренди, суб’єкт господарювання (Заявник) подає до ДТПП:

  • заяву встановленого зразку (додаток № 1 до Регламенту);
  • копію договору;
  • копію наказу (розпорядження) про припинення господарської діяльності в сфері, яка є забороненою Постановою КМУ № 211 від 11.03.2020р., в зв’язку з введенням карантину;
  • повідомлення (сповіщення) іншої сторони про неможливість виконання своїх зобов’язань за договором в зв’язку з введенням карантину.

 Строк розгляду документів становить 7 робочих днів з моменту подання суб’єктом господарювання повного пакету документів.

За результатами розгляду заяви Дніпропетровська торгово-промислова палата засвідчує форс-мажор і видає відповідний сертифікат або відмовляє в його видачі. Розгляд заяви також може бути відкладений для витребування додаткових доказів, документів пояснень на 21 робочий день.

Подання пакету документів можливо в електронному вигляді на e-mail: jurist@dcci.org.ua або поштою за адресою: м.Дніпро, вул. Шевченка, 4.

За консультацією у конкретному випадку можливо звертатися до ДТПП за тел. (056) 374-94-11.

FAQ: які найпоширеніші звернення до ТПП у зв’язку з форс-мажором

Карантин у зв'язку з поширенням короновірусу став для бізнесу непередбачуваною реальністю в період обмежень. До ТПП України щодня надходить понад 300 дзвінків із питаннями щодо форс-мажору. Маємо діяти на випередження і допомогти нашим підприємцям пройти цей непростий період.

Найпоширеніші звернення до ТПП у зв’язку з форс-мажором

❓Чи визнає ТПП карантин форс-мажором?

❗️Так, визнає. На рівні держави було прийнято зміни до частини другої статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 13, ст. 52).

❓Чи може бізнес автоматично бути звільненим від відповідальності у зв’язку із внесенням до переліку форс-мажорних обставин карантину?

❗️ Відповідно до міжнародної практики обставина форс-мажору, в тому числі карантин, автоматично не звільняє від відповідальності. Необхідно розуміти, яким чином певна обставина, в тому числі карантин, обмежує виконання певного зобов’язання.

❓Чи виправдовує карантин, у зв’язку із внесенням до переліку форс-мажорних обставин, неможливість сплати за договорами оренди?

❗️На законодавчому рівні відсутність грошей не вважається форс-мажором, тому неможливість сплати не можна віднести до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження технічних обмежень здійснення сплати.

‼️Увага! ТПП може розглядати заяви засвідчення форс-мажорних обставин у разі неможливості користування приміщеннями у зв’язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах.

❓Чи можливо без отримання сертифіката про форс-мажор урегулювати питання без застосуваня штрафних санкцій і бути звільненим від відповідальності?

❗️Так, можливо – у разі, якщо сторонами буде внесено зміни до договору мирним шляхом. Ми рекомендуємо застосувати процедуру урегулювання відносин сторін за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) ТПП України або уповноваженою нею регіональною ТПП та отримання відповідного сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань на території України.

Також, якщо відповідними нормативно-правовими актами буде передбачено звільнення від відповідальності або ненарахування штрафних санкцій/пені у відповідній сфері діяльності, що вважатиметься нормою прямої дії, яка не потребує додаткового підтвердження.

❓Чи можна визнати форс-мажором призупинення діяльності підприємства у зв’язку з відмовою працівників виходити на роботу в умовах карантину?

❗️Ні, у разі відсутності на це розпорядження на рівні держави, яке зобов’язує підприємство призупинити діяльність, у тому числі через масові звільнення, така обставина не може бути засвідчена як форс-мажор.

❗️Звертаємо увагу,  що у зв’язку з введеним карантином, жодним нормативно-правовим актом на території України не передбачена можливість відмови у виході на роботу без оформлення відпустки, лікарняного, одержання згоди керівництва працювати за дистанційним графіком без шкоди для роботи.

НОВИНА ДОПОВНЮЄТЬСЯ

Джерело

Вернуться